Please Wait
Loaded
INDEPInfographics Video for INDEP SDG Brunch Event

“Women in Science and Technology”

Supported by: United Nations Kosovo Team and UN Women

(Sustainable Development Goals Campaign)Video for INDEP event SDG Brunch – “Air Pollution”

Supported by: United Nations Kosovo Team

(Sustainable Development Goals Campaign)Video for INDEP event – #angazhimperndryshim

Supported by: National Endowment for Democracy – NED


Infographic design for INDEP | Social Media format

Supported by: National Endowment for Democracy – NEDInfographic design for INDEP | Social Media format
Broadcast stream for INDEP events“Politikat Fiskale dhe Agjenda e Gjelbër”
Supported by: German Cooperation | Implemented by GIZ


“Roli mbikëqyrës i Kuvendit të Kosovës dhe Bashkëpunimi me Shoqërinë Civile”
Supported by: National Endowment for Democracy – NED


“Gratë në vendimmarrje”
Supported by: USAID


“Marrëveshja e Gjelbër për Ballkanin dhe Plani Kombëtar për Energji dhe Klimë”
Supported by: German Cooperation | Implemented by GIZ


“Roli i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale në mbrojtjen e konsumatorit”
Supported by: European Union Office in Kosovo and Rockefeller Brothers Found